Het museum Parkzicht op Landgoed Veldwijk is sinds 1986, tijdens het 100-jarig bestaan van de instelling, in gebruik. Tot op de dag van vandaag wordt in Parkzicht de geschiedenis van het Psychiatrische Ziekenhuis Veldwijk getoond, met de nadruk op de ontstaansgeschiedenis. De instelling is nu onderdeel van GGz Centraal. In het museum zijn er zo nu dan ook wisseltentoonstellingen. Tijdens een bezoek is eveneens een presentatie over de recentere geschiedenis te zien middels een grote smart-tv. De museumcommissie van Veldwijk draagt bij aan het beheer van de historische collectie en zorgt voor de openstelling van het museum. Iedere woensdagmiddag is het gratis toegankelijk voor bezoekers en voor groepen is dit op afspraak ook op andere dagen mogelijk.
Op 28 juni 1888 gaf het toenmalige Gestichtsbestuur van Veldwijk toestemming tot de bouw van dit kleine paviljoen, nummer 12. In 1889 in gebruik genomen voor de verpleging van twee dames in de eerste klasse-verpleging. leder kreeg een eigen salon en een aparte slaapkamer. Daarnaast was een slaapkamer voor de persoonlijke verpleegster.
Op het terrein werden mannen en vrouwen nog gescheiden verpleegd. In de oneven paviljoens verbleven de mannelijke verpleegden en in de even de vrouwen.
Op voordracht van de predikant van Veldwijk, dominee Van der Hoogt, kreeg paviljoen 12 in 1895 officieel de naam Parkzicht. Dit vanwege het uitzicht op het toentertijd aangelegde Vemeulenpark.
Onder het personeel kreeg Parkzicht al snel de naam ‘Het Gouden Kooitje’. Dit vanwege de welstand van de dames die er verbleven en de daaraan verbonden verpleegprijs. In 1910 kreeg Parkzicht een andere functie en werd het in gebruik genomen voor de verpleging van verpleegsters van Veldwijk die aan tuberculose leden. AI betrekkelijk snel, in 1919, volgde de verbouwing tot recreatiehuis voor de inwonende verpleegsters.
Parkzicht diende daarna nog als kantoor voor de Rentmeester, als internaat en als bezigheidstherapiegebouw voor geriatrische patiënten. Het pavil-joentje heeft inmiddels een beschermde status en het is aangemerkt als gemeentelijk monument. Kenmerkend zijn de witgepleisterde muren aan de buitenzijde met een ingegroefd blokpatroon. In het gazon bij het terras van Parkzicht staat een topanker van het in 1988 gesloopte mannenpaviljoen Houtrust.
Wat de architectuurgeschiedenis betreft heeft het gebouw kenmerken van de eclectische stijl. Een mengeling van elementen uit verschillende periodes en stijlen.

[Home]