Frederik Bernard Hoeve

De Frederik Bernard Hoeve is een monumentale boerderijcomplex op het landgoed Staverden in gemeente Ermelo. De boerderij ligt aan een zandweg, de Allee 40, die naar kasteel Staverden loopt.
De Frederik Bernard Hoeve is een rijksmonument dat dateert uit 1914. Landgoedeigenaar van Staverden ir. Frederik Bernard s'Jacob kocht het grootste deel van het Leuvenum-se Veld van jonkheer Sandberg en bouwde er het boerenbedrijf. De Frederik Bernard Hoeve kreeg het karakter van een modelboerderij in het net tot ontginning gebrachte terrein. Een stoomploeg van de Nederlandse Heidemaatschappij moest eraan te pas komen om dit veengebied te ontwateren. Op 21 april 1915 werd de hoeve opgeleverd.

hoeve
Frederik Bernard Hoeve (zie Wiki)

Het monumentale complex bestaat uit zes onderdelen: het woonhuis, de koestal, de voormalige potstal, een paardenstal, een schuur en een scheidingsmuur.
Het woonhuis met het opschrift ‘Frederik Bernard Hoeve’ is voorzien van luiken met het beeldmerk van de huidige eigenaar, de stichting Het Geldersch Landschap. Het schilddak van de koestal is voorzien van een klokkenstoeltje. pauwOp het helmdak van dit torentje staat het symbool van het landgoed Staverden, een pauw.
Het boerderijcomplex is erkend als rijksmonument vanwege de architectuurhistorische-, de stedenbouwkundige- en de cultuurhistorische waarde. Onder meer de gaafheid van het complex, de beeldbepalende ligging op het landgoed Staverden, de relatie met de bewoners van het kasteel en de functie van modelboerderij speelden een rol bij de aanwijzing tot rijksmonument.
Leendert werkt samen met LTO en Wageningen Universiteit om de bedrijfsvoering toekomst bestendig te maken. Hierbij wordt vooral gelet op stikstof- en methaanreductie, zeer actuele thema’s. Op deze manier wil hij graag de monumentale Hoeve in standhouden voor het houden van melkvee. Leendert Staalduijnen zal tijdens de rondleiding de geschiedenis van de Hoeve en de ontwikkelingen van de huidige tijd vertellen. Duurzaamheid is het thema van de Open Monumentendag.
De familie Staalduijnen zal de deelnemers aan de Open Monumentendag met open armen ontvangen van 13.30 tot 15.00 uur. Terplekke krijgt u een consumptie aangeboden. Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0341-552200, VW Ermelo.
Er is plaats voor 25 deelnemers en we verzoeken u om op de fiets te komen.

[Home]

Museum Parkzicht

Het museum Parkzicht op Landgoed Veldwijk is sinds 1986, tijdens het 100-jarig bestaan van de instelling, in gebruik. Tot op de dag van vandaag wordt in Parkzicht de geschiedenis van het Psychiatrische Ziekenhuis Veldwijk getoond, met de nadruk op de ontstaansgeschiedenis. De instelling is nu onderdeel van GGz Centraal. In het museum zijn er zo nu dan ook wisseltentoonstellingen. Tijdens een bezoek is eveneens een presentatie over de recentere geschiedenis te zien middels een grote smart-tv. De museumcommissie van Veldwijk draagt bij aan het beheer van de historische collectie en zorgt voor de openstelling van het museum. Iedere woensdagmiddag is het gratis toegankelijk voor bezoekers en voor groepen is dit op afspraak ook op andere dagen mogelijk.
Op 28 juni 1888 gaf het toenmalige Gestichtsbestuur van Veldwijk toestemming tot de bouw van dit kleine paviljoen, nummer 12. In 1889 in gebruik genomen voor de verpleging van twee dames in de eerste klasse-verpleging. leder kreeg een eigen salon en een aparte slaapkamer. Daarnaast was een slaapkamer voor de persoonlijke verpleegster.
Op het terrein werden mannen en vrouwen nog gescheiden verpleegd. In de oneven paviljoens verbleven de mannelijke verpleegden en in de even de vrouwen.
Op voordracht van de predikant van Veldwijk, dominee Van der Hoogt, kreeg paviljoen 12 in 1895 officieel de naam Parkzicht. Dit vanwege het uitzicht op het toentertijd aangelegde Vemeulenpark.
Onder het personeel kreeg Parkzicht al snel de naam ‘Het Gouden Kooitje’. Dit vanwege de welstand van de dames die er verbleven en de daaraan verbonden verpleegprijs. In 1910 kreeg Parkzicht een andere functie en werd het in gebruik genomen voor de verpleging van verpleegsters van Veldwijk die aan tuberculose leden. AI betrekkelijk snel, in 1919, volgde de verbouwing tot recreatiehuis voor de inwonende verpleegsters.
Parkzicht diende daarna nog als kantoor voor de Rentmeester, als internaat en als bezigheidstherapiegebouw voor geriatrische patiënten. Het pavil-joentje heeft inmiddels een beschermde status en het is aangemerkt als gemeentelijk monument. Kenmerkend zijn de witgepleisterde muren aan de buitenzijde met een ingegroefd blokpatroon. In het gazon bij het terras van Parkzicht staat een topanker van het in 1988 gesloopte mannenpaviljoen Houtrust.
Wat de architectuurgeschiedenis betreft heeft het gebouw kenmerken van de eclectische stijl. Een mengeling van elementen uit verschillende periodes en stijlen.

[Home]

 

De Pannenfabriek - Het Boek

boek

Tijdens Open Monumentendag is er ook de mogelijkheid om het recent verschenen boek over ons verenigingsgebouw aan te schaffen.
Sinds 1904 was er op deze locatie al bedrijvigheid. Het begon kleinschalig in een paar schuurtjes. Al snel werd een stenen fabriek gebouwd: de cementen steenfabriek die werd opgericht door Evert Knevel. Na de oorlog betrok J.C. Oor (Ernst sr.) een deel van de fabriek en startte de Electo Technische Industrie en Handelsonderneming fa. J.C. Oor, later Verbena genaamd. Deze historie is beschreven en voorzien van veel foto’s in het boek ‘De Pannenfabriek’, te koop voor leden van de Oudheidkundige vereniging Ermeloo voor € 10,- en voor niet leden € 12,50.

 

 

[Home]

Programma 2022

voorpaginaDe 36e editie van Open Monumentendag vond plaats op zaterdag 10 september met als thema 'Duurzaamheid'. Monumenten lijken duurzaam vanwege hun leeftijd, maar in het gebruik zijn ze dat vaak niet. Het is vaak een uitdaging om het erfgoed te behouden, te conserveren en er een goede bestemming voor te vinden. En daarbij gebruik te maken van zoveel mogelijk authentieke materialen. Er was dit jaar de mogelijkheid om tijdens Open Monumentendag een bezoek te brengen aan de Frederik Bernard Hoeve op het landgoed Staverden. Het is een monumentale boerderij waar toch op een moderne, natuurlijke manier geboerd wordt. De Frederik Bernhardhoeve, op het landgoed dat eigendom is van het Geldersch Landschap en Kasteelen, is zeker een bezoek waard, maar slechts voor een beperkt gezelschap toegankelijk.

 

Kijk ook eens in de menuoptie Vorige edities

 
Open Monumentendag comité Ermelo
Tineke Loggers, Aristien Egbertzen, Ronnie Regeling, Jan Bisschop

Programma 2023

Ook dit jaar is er een nieuwe editie van Open Monumentendag en wel op zaterdag 9 september.